Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 24 apríl 2018
Zástupcovia pokrajinského ombudsmana navštívili NRSNM

Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny navštívili Janos Orosz, zástupca pokrajinského ombudsmana zodpovedný za ochranu práv národnostných menšín a Snežana Knežević, zástupkyňa pokrajinského ombudsmana zodpovedná za rodovú rovnosť.

Zverejnené vNRSNM
top