Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 12 apríl 2018
štvrtok, 12 apríl 2018 00:00

25 rokov Metodického centra

25 rokov Metodického centra

Metodické centrum pre Slovákov v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávili 12. apríla 2018 svoje 25. výročie.

top