Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

sobota, 30 september 2017 00:00

SPRÁVA Z CESTY

SPRÁVA Z CESTY

Dňa 30. septembra 2017 sa deti z Báčskeho Petrovca zúčastnili festivalu BITEF Polyfónia v Belehrade. Na festivale o 14:30 hod. vystúpili s predstavením Strom minulosti, strom budúcnosti, ktoré pripravili v rámci letného projektu Abrakadabra.

streda, 27 september 2017 00:00

Správa z návštevy Obce Inđija

Správa z návštevy Obce Inđija

V stredu, 27. septembra t.r. predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Ján Brna a podpredseda MSJ a predseda Osvetovej komisie MSS, Janko Havran, navštívili Obec Inđiju, kde ich prijal predseda Zhromaždenia obce Inđija, Milan Predojević s riaditeľmi predškolskej ustanovizne a základnej školy v Krčedine.

pondelok, 18 september 2017 00:00

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

12. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa konalo v pondelok, 18. septembra 2017 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

1. seminár pre učiteľky materských škôl Dolnej zeme

15. a 16. septembra sa v PU Včielka v Báčskom Petrovci konal seminár pre učiteľky materských škôl Dolnej zeme, za účasti kolegýň z Rumunska, Maďarska a Srbska.

Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

9. septembra 2017 v  Pukanci (Slovenská republika), zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.

štvrtok, 07 september 2017 00:00

Z aktívu slovenčinárov

Z aktívu slovenčinárov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Výbor pre vzdelávanie organizoval Aktív učiteľov, ktorí vyučujú slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry na predškolských ustanovizniach, základných a stredných školách.

top