Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

Reagovanie na balík zákonov z oblasti školstva

19. októbra sa v priestoroch NRSNM stretla pracovná skupina predstaviteľov Národnostných rád národnostných menšín spolu s poslankyňou Olenou Papuga a vypracovali návrh na pripomienky k návrhom na zmeny Zákona o základnej škole, Zákona o strednej škole, Zákona o predškolskej výchove a Zákona o duálnom vzdelávaní.

streda, 18 október 2017 00:00

Prezentácia učebných pomôcok

Prezentácia učebných pomôcok

Predstaviteľky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Svetlana Zolňanová a Alenka Repcová predstavili na ZŠ maršala Tita v Padine 18. októbra 2017, učebné pomôcky pre učiteľov 1. stupňa základných škôl zo slovenského jazyka.

VIII. seminár slovenských dolnozemských pedagógov

VIII. seminár slovenských dolnozemských pedagógov sa konal 13. - 15. októbra v Nadlaku v Rumunsku. Na semináre sa zúčastnilo 8 učiteľov zo Srbska ako i predsedníčka NRSNM, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka VR NRSNM, Katarína Melegová Melichová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňaová.

streda, 11 október 2017 00:00

Prezentácia učebných osnov a štandardov

Prezentácia učebných osnov a štandardov

Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov, na príkaz Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, poriadal prezentovanie nových vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským a nové osnovy založené na vzdelávacích výkonoch zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy a slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj dodatkov z dejepisu.

XIII. ROČNÍK PUTOVNEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ PRE STREDOŠKOLÁKOV

XIII. ROČNÍK PUTOVNEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ PRE STREDOŠKOLÁKOV sa uskutočnil v Békešskej Čabe 6. a 7. októbra 2017.

sobota, 07 október 2017 00:00

3. medzinárodná konferencia

3. medzinárodná konferencia

V organizácii Vojvodinského pedagogického ústavu sa 7. októbra konala v Novom Sade 3. medzinárodná konferencia na tému Interkulturálnosť vo vzdelávaní 2017, na ktorej sa v mene NRSNM zúčastnila koordinátorka Svetlana Zolňanová.

top