Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

sobota, 04 november 2017 00:00

Prezentovanie CD z hudobnej kultúry

Prezentovanie CD z hudobnej kultúry

V novosadskom Štúdiu M sa 4. novembra konal 44. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.

sobota, 04 november 2017 00:00

Rozhlasová súťaž recitátorov

Rozhlasová súťaž recitátorov

V novosadskom Štúdiu M sa 4. novembra konal 44. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.

Zasadnutie Národnostných rád na tému vypracovania výkonov

25. októbra 2017 sa v priestoroch Ústavu pre zveľadenie vzdelávania a výchovy za prítomnosti predstaviteľov Národnostných rád slovenskej, maďarskej, rumunskej, rusínskej, chorvátskej, macedónskej, českej a vlašskej národnostnej menšiny a predstaviteľov Ústavu, Eleonory Vlahović, Gordany Mijatović a Aleksandra Marinkovića, konalo zasadnutie na tému vypracovania programov, ktoré sa zakladajú na výkonoch v oblasti vzdelávania pre 1. a 5. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia z materinského jazyka a jazyka/hovora s prvkami národnej kultúry.

pondelok, 30 október 2017 00:00

K zmenám Zákona o učebniciach

K zmenám Zákona o učebniciach

Na Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja sa 30.10. 2017 stretli predstavitelia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín o štátnou tajomníčkou Annamáriou Viček a zástupkyňou ministra Vesnou Nedeljković.

piatok, 27 október 2017 00:00

O tvorivosti a tvorivej edukačnej klíme

O tvorivosti a tvorivej edukačnej klíme

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 22. až 27. októbra 2017, zorganizovalo metodicko-vzdelávací seminár pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

piatok, 20 október 2017 00:00

Podpísaná Dolnozemská dohoda

Podpísaná Dolnozemská dohoda

20. októbra 2017 v Slovenskom dome v Segedíne príslušné organizácie slovenských spolkov a organizácií podpísali dohodu o realizácii 20. spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Asociácia slovenských pedagógov a ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov), Maďarsku (Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska organizácia Slovákov) a v Rumunsku (Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo Ivana Krasku a Demokartický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku).

top