Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

piatok, 27 júl 2018 00:00

Slovenské ľudové remeselníctvo

Slovenské ľudové remeselníctvo

Letný tábor pod názvom Slovenské ľudové remeslá na Dolnej zemi sa konal pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Maďarska, Rumunska a zo Srbska v Nadlaku na Líceu Jozefa Gregora Tajovského v dňoch od 22. - 27. 07. 2018.

Mimoriadna schôdza Výboru pre vzdelávanie

14. (mimoriadne) zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa uskutočnilo  v utorok, 17. júla 2018 v miestnostiach ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči za prítomnosti členov výboru a riaditeliek škôl s vyučovacím jazykom slovenským, v ktorých sa evidujú problémy: v Kulpíne, Kysáči, Báčskom Petrovci, Pivnici a v Selenči.

piatok, 13 júl 2018 00:00

Tábor pre žiakov generácie

Tábor pre žiakov generácie

Od 8. - 13. 07. 2018 sa v organizácii Centra ďalšieho vzdelávania UK  v Bratislave konala Letná škola slovenských reálií – Trenčiansky región, na ktorom pobudlo 25 žiakov zo Srbska, ktorí boli odmenení ako žiaci generácie alebo ako ocenení na súťaži zo slovenčiny pre stredné školy.

nedeľa, 08 júl 2018 00:00

Detská karajanská univerzita

Detská karajanská univerzita

Šestnásť žiakov a dve pani učiteľky z Kovačice, Aradáča, Báčskeho Petrovca, Selenče a Pivnice pobudli na Detskej krajanskej univerzite na Donovaloch na Slovensku.

Zo zasadnutia Národnej osvetovej rady

Na 6. zasadnutí Národnej osvetovej rady, ktoré sa konalo 3. júla 2018 v Belehrade, boli schválená programy vyučovania a učenia pre materinský jazyk a jazyk s prvkami národnej kultúry pre všetky menšiny pre 1. a 5. ročník základných škôl.

Prezentácia projektov venovaných menšinám

Rada Európy 27.06. poriadala v Belehrade prezentácia projektov, ktorými sa má posilniť ochrana národnostných menšín v Srbsku prostredníctvom vzdelávania.

top