Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 13 december 2017
NRSNM NA PRACOVNEJ NÁVŠTEVE V MESTE ZREŇANIN

V piatok 13. decembra t. r. predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili Mesto Zreňanin. Hostí privítal a prihovoril sa im predseda obce Čedomir Janjić.

top