Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 18 máj 2018 00:00

6. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
6. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

6. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu sa konalo v Békešskej Čabe, v Dome slovenskej kultúry, 18.05.2018. Analyzovali sa nasledovné témy:

6-zasadnutie maj 2018 002

 

  1. Prezentácia miestnej slovenskej komunity a pripravované aktivity (300 rokov od príchodu Slovákov do Békešskej Čaby a ďalšie)
  2. Analýza stavu plnenia záverov z minulého zasadnutia komisie
  3. Analýza stavu plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania
  4. Granty podporené ÚSŽZ v r. 2018 a/versus priority jednotlivých komunít
  5. Informácia členov z jednotlivých komunít o aktuálnej situácii v oblasti národnostného vzdelávania a o akútnych potrebách
  6. Učebnice pre školy s vyučovacím jazykom slovenským – aktuálny stav, potreby a možnosti zabezpečenia
  7. Konferencia k otázkam slovenského národnostného školstva a zachovania národného povedomia v krajinách zastúpených v tejto sekcii – potreba jej realizácie a otázka finančného zabezpečenia
  8. Vyslaní učitelia pôsobiaci v jednotlivých štátoch – súčasný stav a potreby na najbližšie obdobie
  9. Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí
  10. Informácia o dolnozemských cenách

Slovenskú menšinu zo Srbska predstavovali Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková, Anna Medveďová a Ľudmila Berédiová Stupavská.

6-zasadnutie maj 2018 003

6-zasadnutie maj 2018 004

 

Čítať 377 krát
top