Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Stretnutie predstaviteľov NRSNM s predstaviteľom medzinárodnej akadémie Hepy s Česka

Dňa 15. apríla 2015 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou a predseníčkou Komisie pre spoluprácu s mládežou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Jarmilou Šprochovou Beličkovou a členmi tejto komisie Hanou Tancikovou, Branislavom Merníkom, Jánom Puškárom a  koordinátorkou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Máriou Čániovou s predstaviteľom medzinárodnej akadémie Hepy pre neformálne vzdelávanie a podnikateľské príležitosti z Česka – Rostislavom Jurkom.

Dňa 14. apríla 2015 sa uskutočnilo iniciálne stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Z 2. zasadnutia Výboru  pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 23. marca 2015 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Zasadnutiu predsedal Branislav Kulík a zúčastnili sa ho všetci členovia Výboru a člen Výkonnej rady NRSNM poverený úradným používaním jazyka a písma Ján Paul.

Z ustanovujúceho zasadnutia Výboru  pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 29. januára 2015 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového zloženia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, ktoré bude pracovať v nasledujúcom štvorročnom období.

Z ôsmeho zasadnutia Výboru pre úradné použivanie jazyka a písma

V utorok 10. decembra v malej sieni budovy Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnila ôsma schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na rokovacom programe ústredným bodom bolo zrušenia súdnej jednotky v Báčskom Petrovci Základného súdu v Novom Sade.

Dňa 21. januára 2013 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila 7. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Na zasadnutí boli prítomní predseda a podpredseda výboru Pavel Marčok a Juraj Červenák a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak, Anna Marićová, Vladislav Tárnoci a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze sa členovia VPUPJP zamerali na plány a programy výboru zrealizované v období január - december 2012, resp. na analýzu výročných správ každej komisie pôsobiacej v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Ďalším bodom rokovania boli plán a program činnosti a finančný plán na rok 2013. 
top