Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 11 máj 2018 00:00

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Dňa 11. mája 2018 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom  Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie štyroch zmlúv o pracovno-technickej spolupráci, na základe ktorých Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) aj v tomto roku poskytne finančnú podporu určenú na spolufinancovania prioritných investícií v našich lokálnych prostrediach.

Takouto viacročnou praxou NRSNM prispieva k postupnému skvalitňovaniu podmienok pre činnosť našich kultúrnych a umelaeckých spolkov.

Zmluvou podpísanou medzi NRSNM a Miestnym odborom Matice slovenskej v Bielom Blate bolo určené, že sa z rozpočtu NRSNM v tomto roku na účel pokračovania výstavby Matičného domu v Bielom blate vyčlení 500.000,00 dinárov.

Za účelom pokračovania  adaptácie Mládežníckeho centra v Zreňanine bola so Slovenským evanjelickým cirkevným zborom obce Zreňanin podpísaná zmluva v celkovej hodnote 200.000,00 rsd.

NRSNM v roku 2018 podporí aj rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrno osvetového spolku v Erdevíku, s ktorým bola podpísaná zmluva v hodnote  500.000,00 dinárov.

Stredisko pre kultúru, šport, turistiku a informovanie z Padini tiež potrebuje upraviť miestnosti a tak vytvoriť aspoň minimálne podmienky pre svoju prácu.

Uzatvorením zmluvy s NRSNM získalo 250.000,00 dináro, čo Padinčanom umožní vykonať výmenu okien a dverí.

Podpisovanie zmlúv o finančnej podpore sa konalo v súlade s Plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

 

Čítať 1135 krát
top