Tel/Fax
+381 21 422 989
sobota, 27 august 2016 00:00

Politika rodovej rovnosti v Národnostných radách národnostných menšín

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Politika rodovej rovnosti v Národnostných radách národnostných menšín

Trojdňový seminár na tému Politika rodovej rovnosti v práci národnostných rád národnostných menšín zorganizoval Centrum pre podporu žien z Kikindy v spolupráci s Misiou OEBS u Srbsku v rámci realizácie projektu  Podpora rodovej rovnosti v rámci Národnostných rád národnostných menšín zorganizoval.

Seminár prebiehal v dňoch 25.-27. augusta 2016 na Frušskej hore a zúčastnili sa ho predstavitelia a predstaviteľky národnostných rád národnostných menšín v Srbsku. Na začiatku sa prítomným prihovorili Lesli Les, vyššia poradkyňa pre ľudské práva a nediskrimináciu v Misii OESC v Srbsku a Biljana Stepanov riaditeľka Centra pre podporu ženám v Kikinde.

V panel diskúsii o rodovej rovnosti a právach národnostných menšín hovorili Eva Vukašinovićová, zástupkyňa Pokrajinského ombudsmana pre práva národnostných menšín, Danica Todorová, zástupkyňa Pokrajinského ombudsmana pre práva národnostných menšín v rokoch  2004 do 2016 a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť Zhromaždenia APV. Diskúsiu moderovala Zorana Antonijevićová, poradkyňa v Misii OSCE v Srbsku.

Prednášatelia a prednášateľky z Akadémie ženského líderstva hovorili na témy rodovej rovnosti, pojmu ženských práv – postavenia žien v národnostných radách, gender mainstreamingu čiže zohľadňovania rodových politík a o spôsobe a krokoch implementácie rodovej perspektívy do práce národnostných rád.

Jedným z cieľov seminára bol aj ten, aby si NRNM založili Pracovné teleso pre rodovú rovnosť. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už má založené takéto teleso takže je potrebné rozprúdiť jeho činnosť a vypracovať Plán a program, ktorý by potom bol zaradený do Plánu a programu NRSNM na rok 2017.

Nasledovné stretnutie s organizátormi seminára sa plánuje už na november t. r., na ktorom by sa malo hovoriť o konkrétnych úlohách a plánoch v rámci založených pracovných telies pre rodovú rovnosť v rámci NRNM.

Spred Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny seminára sa zúčastnili Jarmila Agarská, členka NRSNM a podpredsedníčka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma a Mária Čániová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.

Čítať 1549 krát
top