Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

nedeľa, 05 december 2010 20:53

Film v SVD - Nedodržaný sľub

Film v SVD - Nedodržaný sľub
Dráma
Slovensko / Česko / USA, 2009, 129 min
Réžia: Jiří Chlumský
Scenár: Jan Novák
Kamera: Ján Ďuriš
Hudba: Michal Novinsky
Hrajú: Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, Marián Slovák, Ivan Romančík, Vlado Černý
Film mapuje ťažký životný príbeh Martina Friedmanna-Petráška (Samuel Spišák), slovenského Žida z Bánoviec nad Bebravou, ktorý bol nadaný futbalista a s kamarátmi často behal zvoniť do miestneho kostola, kde bol farárom (ne)istý Jozef Tiso. Martinova bar micva bola posledná udalosť, pri ktorej videl celú rodinu pokope. Otec (Ondřej Vetchý) odmietol v rannom čase Slovenského štátu emigrovať do Palestíny, a tým nechcene podpísal rozsudok vlastnej rodiny…

I. schôdza Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola v piatok 19. novembra 2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Schôdzu Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí, ktorá je nová komisia Výboru pre kultúru viedla predsedníčka komisie Katarína Mosnáková. Na začiatku boli verifikovaní členovia tejto komisie, ktorými sú Katarína Mosnáková (predsedníčka), Milina Sklabinská, Valentín Grňa, Marijan Pavlov a Michal Čiliak. Schôdze sa nezúčastnil a svoju neprítomnosť ospravedlnil Valentín Grňa. Na základe návrhov členov Výboru pre kultúru, ktorý zasadal 28. 11. 2010 Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí si definovala činnosť a aktivity, ktorými sa bude zaoberať vo svojom štvorročnom mandáte. Prvým krokom bude vypracovanie kritérií, podľa ktorých sa festivaly a kultúrne podujatia Slovákov v Srbsku budú hodnotiť ako celomenšinové.Podľa stanovených kritérii sa vypracuje návrh na vymenovanie celomenšinových podujatí a festivalov, ktoré majú mimoriadny význam pre zachovávanie a rozvoj národnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

štvrtok, 25 november 2010 23:20

Na 3xD dominovala kvalita

O ktorú to rozprávku ide – o najlepšiu na 17. Festivale 3xĎ
V Starej Pazove sa v sobotu 20. novembra uskutočnil 17. Festival detskej divadelnej tvorby 3xĎ. Aj napriek tomu, že súťažili iba štyri súbory festival priniesol kvalitné predstavenia v kategórii deti pre deti. Festival otvorili dve kúzelníčky Ema Kočišová a Ivana Zlochová, ktoré sú žiačkami Základnej školy Janka Čmelíka. Krátkou scénkou divákov zaviedli do ríše divadelného kráľovstva. Prítomných pozdravili aj Anna Lepšanovićová, predsedníčka SKUS-u Janka Čmelíka, vyjadrujúc radosť, že sa táto prehliadka kontinuovane organizuje a Miroslav Demák, ktorý vzdal úctu deťom a vo svojom príhovore zdôraznil fakt, že aj na tento spôsob chránia materinský jazyk a kultúru.

 Komisia pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM 7. novembra v posledný deň Festivalu Zuzany Kardelisovej  usporiadala v  Kultúrno – informačnom stredisku v Kysáči  okrúhly stôl na tému Stratégia slovenského vojvodinského divadla.  Zúčastnili sa ho predstavitelia divadelného života z  Báčskeho Petrovca, Kysáča, Báčskej Palanky, Kovačice, Padiny, Nového Sadu, Starej Pazovy a taktiež aj predstavitelia Slovenského vojvodinského divadla. Prítomných  najprv privítal vedúci divadelnej odbočky v Kysáči Ján Privizer a potom sa prihovoril predseda minulej zostavy Komisie pre divadelnú činnosť Alexander Bako, ktorý podal správu o doterajšej činnosti tejto Komisie. Taktiež sa  poďakoval za spoluprácu a poprial novému zloženiu divadelnej komisie mnoho úspechov a zdarnej práce.

streda, 17 november 2010 12:56

Program 17. Festivalu 3 x Ď

Sobota 20. novembra
11.00 -  slávnostné otvorenie – divadielko Dvaja kúzelníci, Základná škola  Janka Čmelíka
11.15 – SD VHV Stará Pazova – O ktorú to rozprávku ide, réžia Ivor Pokoracký
12.00 – Základná škola T.G.Masáryka, Jánošík – Hastrošovci, réžia kolektívna
13.00 – OD J.Čemana, Pivnica – Hra na ocina a maminu, réžia Ján Kmeťko
14.00 – Základná škola Maršala Tita Padina – Janko a mrakohrad, réžia Milka Petrovičová
15.00 – hosťujúce predstavenie - Uspavana lepotica, Divadlo mladých, Nový Sad
16.00 -  vyhlásenie odbornej a detskej poroty

 V stredu 11. novembra zo začiatkom o 18 hodine v miestnostiach NRSNM bolo prvé zasadnutie Výboru pre úradné použivanie jazyka a písma. Na schôdzi boli prítomní všetci členovia výboru, ako aj predsedníčka Výkonného výboru NRSNM Jarmila Ćendićová a podpredseda Výkonného výboru pre Banát Ján Puškár. Zasadnutie viedol predseda výboru Pavel Marčok.
 Rokovací program obsahoval tri body. Verifikáciu siedmych členov výboru a jednotlivých členov komisií, schvaľovanie rokovacieho poriadku výboru, ako aj úlohy do konca roka. Zo šiestich komisií ktoré budú fungovať v rámci výboru, na schôdzi formovali tri.

top