Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

Výroba svadobných vencov pre mladuchy a pierkov pre mladoženíchov

V dňoch 25. a 26. augusta 2017 v priestoroch Poľovníckeho spolku v Kulpíne bol realizovaný projekt Výroba svadobných vencov pre mladuchy a pierkov pre mladoženíchov a podporili ho NRSNM a ÚSŽZ.

Seminár tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!

V dňoch od 13. do 20. augusta 2017 v priestoroch Divadla Janka Čemana v Pivnici prebiehal v poradí 8. ročník seminára tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!, ktorého organizátorom je Divadlo Janka Čemana v Pivnici.

K 1. Kurzu choreografie slovenského ľudového tanca

V dňoch od 18. do 20. augusta 2017 v Malom Iđoši sa v organizácii Výboru pre kultúru NRSNM uskutočnil 1. Kurz choreografie slovenského ľudového tanca, na ktorom sa zúčastnilo trinásť účastníkov.

Z 1. zasadnutia Organizačno-správnej rady 37. Zlatého kľúča

V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa 17. augusta 2017 uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 37. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.

štvrtok, 10 august 2017 00:00

Štvrtý Seminár kreatívneho písania

Štvrtý Seminár kreatívneho písania

V poľovníckom dome Lovoáza v Kulpíne 9. a 10. augusta 2017 v organizácii Výboru pre kultúru – Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť NRSNM prebiehal štvrtý ročník Seminára kreatívneho písania.

Letná škola choreografie pre zahraničných Slovákov

Tohtoročná v poradí 8. Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca, ktorú organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského sa konala od 27. júla do 6. augusta v Terchovej.

top