Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

Tretí konkurz na udelenie výročnej Ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
5. mája 2014 vypísala
3. konkurz na udelenie výročnej Ceny Anny Nemogovej-Kolárovej
za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.
Uzávierka konkurzu je 15. júla 2014.

Konkurz na spolufinancovanie projektov z oblasti verejného informovania v jazykoch národnostných menšín v roku 2014

Ministerstvo kultúry a informovania vypísalo konkurz na spolufinancovanie projektov / programov z oblasti verejného informovania v Republike Srbsko na rok 2014, do ktorého sú zaradené aj projekty z oblasti verejného informovania v jazykoch národnostných menšín. Účastníci konkurzu v tejto oblasti, od Ministerstva kultúry a informovania môžu žiadať  maximálne 1.000.000,00 dinárov, resp. 80% z celkovej hodnoty projektu. Lehota podávania projektov je 21. januára 2014. Pravidlá, smernice a formuláre na podávanie žiadostí na tento konkurz  môžete získať kliknutím na linku:

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkursi-za-sufinansiranje-projekata-programa--iz-oblasti-javnog-informisanja-u-republici-srbiji-u-2014--godini

Regionálna konferencia venovaná médiám v rečiach národnostných spoločenstiev

V dňoch 22. a 23. novembra denník Magyár Szó, združenie Heror Media Point v spolupráci s pokrajinskou vládou, Organizáciou pre európsku bezpečnosť a spoluprácu a Delegáciou Európskej únie v Srbsku, v slávnostnej zasadačke Magyár Szó v Novom Sade zorganizovali druhú regionálnu konferenciu venovanú médiám v rečiach národnostných spoločenstiev pod názvom Syntéza, synergia, symbióza.

Na schôdze Výboru pre informovanie sa rokovalo o Návrhu zákona o elektronických médiách a Návrhu zákona o verejnom servise

Pätnásta schôdza Výboru pre informovanie, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 24. októbra v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, sa niesla v znamení Návrhu zákona o elektronických médiách a Návrhu zákona o verejnom servise.

Konferencija Cesty rozvoja verejného servisu Vojvodiny

Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie v pondelok 30. septembra v štúdiu M Rádio televízie Vojvodiny uspariadal konferenciu pod názvom Cesty rozvoja verejného servisu Vojvodiny. Účastníci konferencie sa venovali aktuálným otázkam vo verejnom servise ako sú financovanie, digitalizácia a rozvojová stratégia verejného servisu RTV.

Ohrozovanie fungovania Verejného servisu Vojvodiny znamená aj porušovanie zdedených menšinových práv

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských novinárov a Asociácia slovenských lokálnych médií apeluje na vládu Srbska, aby súrne našla spôsob, ako pomôcť Verejnému servisu Vojvodiny.

top