Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

Asociácia slovenských novinárov, Slovenské vydavateľské centrum a
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

úctivo Vás pozývajú na sympózium pod názvom
Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku,
ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 24. októbra 2009
v Novom Sade a v Báčskom Petrovci.

za ASN                          za SVC                           za NRSNM
Vladimíra Dorčová                Vladimír Valentík          Anna Tomanová-Makanová

V piatok 21. augusta t.r. pokračovala akcia odovzdávania jazykových príručiek (Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník a Pravidlá slovenského pravopisu) Výboru pre informovanie NRSNM a to v dvoch slovenských redakciách Rádio-televízie Vojvodiny a redakciách týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet NVU Hlas ľudu v Novom Sade. Vedenie všetkých štyroch redakcií - zodpovedný redaktor IP v slovenskej reči Rádia Vojvodiny Miroslav Forgáč, zástupkyňa zodpovedného redaktora IP po slovensky Televízie Vojvodiny Anna Jašková, zodpovedný redaktor Hlasu ľudu Michal Ďuga a zodpovedná redaktorka Vzletu Svetluša Hlaváčová – vyjadrili vďaku za tento darček a ocenili to ako dobrý krok ku zveľaďovaniu jazykovej úrovne v našich médiách. Predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak zopakoval, že ide o projekt, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak, zodpovedná redaktorka Vzletu Svetluša Hlaváčová,
koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Vladimíra Dorčová a zodpovedný redaktor Hlasu ľudu Michal Ďuga.

Letnú školu žurnalistiky v dňoch 9. až 15. augusta 2009 v Bratislave zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Novinársky kurz slávnostne otvoril podpredseda Vlády Slovenskej republiky PhDr. Dušan Čaplovič, prízvukujúc to, že práve médiá sú mostom dialógu medzi dvomi krajinami. Účastníkom kurzu sa prihovorila aj predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí PhDr. Vilma Prívarová, ktorá podčiarkla to, že kultivovanie jazyka krajanov je prioritným cieľom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Letná škola žurnalistiky je dobrou formou na realizáciu tohto predsavzatia. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj – štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Olga Algayerová, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  doc. PhDr. Anton Eliáš, vedúci Katedry žurnalistiky FiF UK doc. PhDr. Ján Sand, predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Zuzana Krútka zástupca Ministerstva kultúry SR Ján Bábik.

Účastníci Letnej školy žurnalistiky 2009 so slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom


8. edukačný kurz pre novinárov

Výbor pre informovanie NRSNM s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky v dňoch 3. až 5. júla v Kovačici zorganizoval 8. kolo edukačného kurzu pre novinárov Žur-škola. Zúčastnilo sa ho okolo 20 začínajúcich, ale aj skúsených novinárov, ktorý tentokrát spracovali analytický žurnalistický žáner – interview. Renomovaný redaktor Hlasu ľudu Oto Filip hovoril o definícii a základných postulátoch interview, a potom s pracovnými skupinami analyzoval napísané interview, kým interview v slovenskom programe Televízie Vojvodiny predstavila redaktorka Anna Jašková. PhDr. Zdenko Cho z Katedry žurnalistiky FF UK z Bratislavy mal na starosti televízny seminár, ktorého produktom sú 4 televízne príspevky. Đorđe Padejski zo Strediska pre bádateľské novinárstvo Nezávislého spolku novinárov Srbska v rámci prednášky Ako prísť k informáciam v novinárstve dal impluz frekventantom 8. Žur-školy, aby začali využívať svoje práva v zmysle hľadania infomácií, pri ktorých sa treba odvolávať na Zákon o slobodnom prístupe k informáciám verejného záujmu. Asistentka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry FF UNS Zuzana Týrová mala na starosti jazykovú stránku písaných a televíznych príspevkov. Nápomocnou rukou boli aj pracovníci RTV obce Kovačica, bez ktorých by sa telvízne príspevky nezrodili. Aj toto kolo kurzu bolo medzinárodné, keďže sa ho zúčastnil kolega z Rumunska.

30. júna t.r. predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, presnejšie predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a koordinátorka Výboru pre informovanie Vladimíra Dorčová navštívili redakciu Rádia Petrovec. Cieľom návštevy bolo poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní 7. edukačného kurzu pre novinárov Žur- škola, ktorá prebiehala v apríli v Petrovci, okrem iného aj v miestnostiach Rádia Petrovec. Vďaka Výboru pre informovanie, táto redakcia vlastní nový diktafón značky Olympus a z projektu Výboru pre informovanie,  ktorý bol schválený  Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí redakcia petrovského rozhlasu dostala aj nasledovné knižné vydania – Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré predseda VPI NRSNM Samuel Žiak odovzdal riaditeľovi Rádia Petrovec Jánovi Hansmanovi.

Oslava významného jubilea časopisu pre deti Zornička – 70. narodeniny - sa začala v Kysáči 26. júna t.r. a to udeľovaním výročných cien Zorničky. Akciu zorganizovalo Slovenské vydavateľské centrum a redakcia Zorničky v čele so šéfredaktorom Pavlom Matúchom.  Výbor pre informovanie NRSNM pekným darčekom – digitálnym fotoaparátom – potešil autorku najkrajšej fotografie na Celoročnej foto- súťaži Zorničky na tému Naj-úsmev Annu Prebudilovú zo Starej Pazovy. V mene predsedu VPI, odmenu odovzdala koordinátorka Výboru Vladimíra Dorčová, ktorá najúspešnejšej autorke popriala veľa inšpirácie pri fotografovaní ďalších fotiek a zároveň vyjadrila želanie, aby mladú autorku o niekoľko rokov privítali vo svete fotoreportérov alebo novinárov.

top