Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 17 november 2017 00:00

Výbor pre informovanie rokoval o konkurzoch

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Výbor pre informovanie rokoval o konkurzoch

V piatok 17.11.2017 v miestostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila sa 7. schôdza Výboru pre informovanie.

Na základe odporučenia Komisii pre produkciu a Komisii pre web, členovia Výboru rokovali o projektoch ktoré boli zaslané na súbeh VPI.

Na základe rozpočtu, ktorým Výbor nakladal vyčlenené bolo 600.000,00 dinárov pre podporu produkcie v naších médiach, Výbor pre informovanie dal finančnú podporu piatim projektom, a to:

  • 100.000,00 dinárov na podporu zachovávania a zveľaďovania jazykovej úrovne spisovnej slovenčiny v periodikách Rovina, Nový život a Národný kalendár,
  • 100.000,00 dinárov na reláciu Dobrý deň ktorú pravidelne vysiela slovenská redakcia RTV Pančevo,
  • 120.000,00 dinárov na audio rozprávky pre deti, v produkcii Antifriz film,
  • 200.000,00 dinárov na knižné vydanie vysielania Čaroslovník autorskej dvojice Jána Žolnaja a Đula Šantu,
  • 80.000,00 dinárov na zastrešenie časti nákladov divadelného predstavenia (vypracovanie afišov, a sprievodných materialov) Krídla Balkánu, v produkcii Art centrum Chlieb a Hry.

V oblasti informovania zameranej na web, finančnú podporu vo výške 60.000,00 dinárov získal projekt na údržbu a rozpracovanie webovej stránky zornicka.com.

Na zasadnutí sa tiež rokovalo o projektoch ktoré v bežnom roku podporil Ústav pre slovákov žijúcich v zahraničí, a tiež o projektoch na ktoré je potrebné podať žiadost o dotáciu na rok 2018. Členovia jednohlasne súhlasili dať výnimočný dôraz na posilnenie dopisovateľskej sieti, ako aj na vypracovanie mediálnej stratégie slovenských médií, na čo Výbor pre informovanie planuje podať žiadosti na Úrad.

Výbor pre informovanie sa tiež zmienil o peňažných prostriedkoch vo výške 100.000,00 dinárov ktoré sú vyčlenené na podporu Asociácie slovenských lokálnych elektronických médií, a tiež rozhodol finančne podporiť Asociáciu.

 

Čítať 2326 krát
top