Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

19. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

V Slovenskom národnom dome v Kysáči sa vo štvrtok 20. marca 2014 uskutočnilo19. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM ). Na programe zasadnutia boli výročné správy za rok 2013 a plány a programy na rok 2014 tých inštitúcií a ustanovizní, ktorých zakladateľom a spoluzakladateľom je NRSNM.

sobota, 22 február 2014 00:00

18. zasadnutie NRSNM

18. zasadnutie NRSNM

V sobotu 22. februára sa v Kovačici uskutočnilo 18. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Členovia Národnostnej rady pricestovali do tohto prostredia aj z toho dôvodu, aby spolu s domácimi zaznamenali sté výročia prvého slovenského divadelného predstavenie, ktoré sa v  Kovačici uskutočnilo práve 22. februára dávneho roku 1914.

piatok, 14 február 2014 11:34

Komentár k rozhodnutiu Ústavného súdu

Komentár k rozhodnutiu Ústavného súdu

Komentár Ministerstva spravodlivosti a štátnej správy k rozhodnutiu Ústavného súdu Republiky Srbsko o Zákone o národnostných radách národnostných menšín.

Vyjadrenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí k projektu Múzea vojvodinských Slovákov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) požiadala v roku 2011Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) o dotáciu na podporu projektu Múzea vojvodinských Slovákov. V žiadosti o dotáciu NRSNM uviedla: „Pre riešenie situácie sa podarilo od Obce Báčsky Petrovec získať do bezplatného nájmu na neurčitú dobu budovu starej chmeľnice v centre mesta.“

Na Ministerstve spravodlivosti sa rokovalo o osude Zákona o národnostných radách národnostných menšín

Kancelária pre ľudské a menšinové práva a Ministerstvo spravodlivosti a štátnej správy usporiadali 6. februára pracovné zasadnutie so zástupcami národnostných rád národnostných menšín.

piatok, 17 január 2014 12:52

List Miroslava Lajčáka

List Miroslava Lajčáka

List Miroslava Lajčáka, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anne Tomanovej Makanovej.

top