Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

NRSNM NA PRACOVNEJ NÁVŠTEVE V OBCI BÁČSKA PALANKA

V utorok 19. júla t. r. predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili Obec Báčska Palanka. Hostí privítal a prihovoril sa najprv predseda obce Báčska Palanka Branislav Šušnica a potom aj poslanec v Pokrajinskom parlamente Aleksandar Đedovac.

Z prijatia u predsedu vlády APV Igora Mirovića

V piatok 15. júla 2016 na pozvanie predsedu vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Igora Mirovića v historickej budove bánoviny v Novom Sade sa uskutočnilo stretnutie s delegáciami dvoch národnostných rád národnostných menšin – slovenskej a rumunskej.

Riaditeľka kancelárie Spojených národov v Belehrade navštívila predsedníčku Národnotnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Nový Sad, 6. apríla 2016

Riaditeľka kancelárie OSN v Belehrade a predstaviteľka Generálneho tajomníka OSN Dr. Simona Mirela Miculesku navštívila dnes so svojimi spolupracovníkmi predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Annu Tomanovú Makanovú.

Zástupcovia Delegácie Európy navštívili NRSNM

Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny navštívili dňa 30. novembra 2015 vedúci politickej sekcie Delegácie Európy v Srbsku pán Luca Bianconi a poradkyňa pre otázky ľudských a menšinových práv pri Delegácii pani Gordana Arackić Nikolić.

Ministerstvo vnútra
Policajná správa Pančevo
Miloša Obrenovića 1
26 000 Pančevo

Vec: Žiadosť o začatie vyšetrovania a ochranu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny – členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Koordinácia národnostných rád národnostných menšín na svojej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 18. novembra 2015 v Ečke a ktorej sa zúčastnili zástupcovia Národnostnej rady albánskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady aškalijskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady bunevačkej národnostnej menšiny, Národnostnej rady vlašskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady egyptskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady rumunskej národnostnej rady, Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady ukrajinskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady chorvátskej národnostnej rady, Národnostnej rady českej národnostnej menšiny, Národnostnej rady macedónskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady bosnianskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady čiernohorskej národnostnej menšiny a Zväzu židovských obcí, sa zaoberala informáciou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny o prípadoch hrubých nátlakov na legálne zvolených členov tejto rady a o pokusoch metódami nátlakov, vydierania a vyhrážok vykonať zmenu volebných výsledkov a zabezpečiť si tak politický vplyv na národnostné rady, ako legitímne zvolené orgány kultúrnej autonómie národnostných menšín. Na schôdzi bolo skonštatované, že sa s takýmito a podobnými prípadmi nátlakov stretávajú všetky národnostné rady.

Koordinácia národnostných rád národnostných menšín touto príležitosťou vyjadruje plnú podporu všetkým národnostným radám v ich snahe vzoprieť sa politickým tlakom. Považujeme, že tento jav predstavuje formu veľmi nebezpečného a neprípustného ohrozovania základných ľudských, menšinových a volebných práv príslušníkov národnostných menšín a preto žiadame, aby príslušné orgány zabránili takéto javy a sankcionovali všetky pokusy o nedemokratické zásahy a využívanie nebezpečných metód zastrašovania, vyhrážok a vydierania voči členom národnostných rád, čím sa sťažuje činnosť národnostných rád. Žiadame, aby všetkým národnostným radám boli zabezpečené podmienky na ich nerušenú činnosť v súlade s Ústavou Republiky Srbsko, platnými zákonmi, medzinárodnými normami a demokratickými a civilizačnými zásadami, o ktoré sa všetci zasadzujeme.

V Ečke 18. novembra 2015

top