Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 21 jún 2018
štvrtok, 21 jún 2018 00:00

Zasadal Aktív riaditeľov

Zasadal Aktív riaditeľov

Schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským sa uskutočnila 21. júna v miestnostiach Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

štvrtok, 21 jún 2018 00:00

5. zasadnutie Národnej osvetovej rady

5. zasadnutie Národnej osvetovej rady

21. júna, sa v Belehrade konalo 5. zasadnutie Národnej osvetovej rady, na ktorom Svetlana Zolňanová, ako predstaviteľka národnostných menšín, hovorila o programe pre 2. a 6. ročník, o ich obsahu a o tom koľko sú národnostné menšiny zastúpené v učive pre základné školy z jednotlivých predmetov.

top