Tel/Fax
+381 21 422 989

Štruktúra


Organizačná štruktúra a členovia
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v období 2014 – 2018

 

Predsedníčka:
1. Anna Tomanová Makanová (1961), pedagogička, Nový Sad – Slovenská identita

Podpredsedovia:
2. Juraj Červenák (1951), dipl. ing., Hložany – Matica slovenská
3. Miroslav Kožík (1985), elektrotechnik, Stará Pazova – Slovenská identita
4. Ján Litavský (1983), riaditeľ RTV OK, Kovačica – Liga Slovákov Vojvodiny

5. Jarmila Agárska (1968), farmaceutský technik, Kysáč – Liga Slovákov Vojvodiny
6. Miroslav Benka (1956), dipl. režisér, Stará Pazova – Slováci vpred!
7. Jarmila Bohušová (1975), ekonómka, Hložany – Matica slovenská
8. Anna Boldocká Ilićová (1958), lekárka, Báčsky Petrovec – Slováci vpred!
9. Ján Brna (1959), riaditeľ ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec – Liga Slovákov Vojvodiny
10. Samuel Čelovský (1950), univerzitný profesor, Báčsky Petrovec – Slovenská identita
11. Igor Feldy (1978), farár SEAVC, Stará Pazova – Matica slovenská
12. Janko Havran (1966), profesor fyziky, Stará Pazova – Slováci vpred!
13. Anna Huďanová (1963), profesorka slovenského jazyka, Hložany – Slováci vpred!
14. Anna Chrťanová Leskovac (1969), profesorka triednej výuky, Petrovaradin – Slovenská identita
15. Libuša Lakatošová (1972), profesorka telesnej výchovy, Stará Pazova – Slováci vpred!
16. Zlatko Lenhart (1966), koordinátor pre ľudské a menšinové práva, Belehrad – Slováci vpred!
18. Zuzana Lenhartová (1957), profesorka slovenského jazyka, Kovačica – Slovenská identita
18. Pavel Marčok (1968), predseda Obce, Báčsky Petrovec – Matica slovenská
19. Katarína Melegová Melichová (1954), predsedníčka Matice slovenskej, Báčsky Petrovec – Matica slovenská
20. Ján Paul (1964), podnikateľ, Padina – Slovenská strana
21. Ladislav Petrovič (1968), profesor telocviku, Padina – Slovenská identita
22. Ján Slávik (1956), organizátor kultúrnych aktivít, choreograf, Kysáč – Matica slovenská
23. Pavel Surový (1980), dipl. ekonóm/informatik, Kysáč – Slováci vpred!
24. Zlatko Šimák (1965), dipl. právnik, Padina – Slováci vpred!
25. Jarmila Šprochová Beličková (1977), lekárka, Báčsky Petrovec – Slovenská identita
26. Jarmila Ćendićová (1961), historička umenia, Kovačica – Slovenská identita
27. Vladimír Valentík (1959), novinár, Báčsky Petrovec – Slovenská identita
28. Katarína Vrabčeniaková (1956), profesorka srbského jazyka a literatúry, Selenča – Slováci vpred!
29. Martin Zloch (1964), dipl. ekonóm, Kovačica – Slovenská identita


Výkonná rada

Predsedníčka:
1. Katarína Melegová Melichová

Podpredsedovia:
2. Martin Zloch
3. Pavel Marčok

4. Jarmila Bohušová  (pre kultúru)
5. Zuzana Lenhartová (pre vzdelávanie)
6. Anna Chrťanová Leskovac (pre informovanie)
7. Ján Paul (pre úradné používanie jazyka a písma)

 

Odborná služba

Tajomník:
1. Ladislav Čáni

Samostatná odborná pracovníčka pre organizáciu práce Rady:
2. Lidija Damijanová

Koordinátori:
3. Svetluša Hlaváčová – Výbor pre kultúru
4. Svetlana Zolňanová – Výbor pre vzdelávanie
5. Ana Lenhartová – Výbor pre informovanie
6. Mária Pavlovová Čániová – Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

 

Čítať 11283 krát
top