Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 02 marec 2017

2. marca v hotely Moskva v Belehrade poriadal Centrum pre výskum migrácií Okrúhly stôl na tému Menšinové jazyky v procese euro integrácií.

Zverejnené v Výbor pre vzdelávanie
top