Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 01 marec 2017
streda, 01 marec 2017 00:00

Zima s knihou

V Banskej Bystrici

Dňa 31. januára 2017 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici – Centre slovanských štúdií štartoval desiaty ročník Zimy s knihou v organizácii Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca. Vladimír Valentík, riaditeľ SVC, predstavil minuloročné vydania centra s osobitným dôrazom na knihu Detstvo našich predkov Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. O knihe hovorili etnologička Zuzana Drugová a okrem autorky sa prihovorila i riaditeľka knižnice Oľga Lauková.

Zverejnené v Výbor pre kultúru
streda, 01 marec 2017 00:00

Stretnutie s námestníčkou PS

V stredu, 1. marca, navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny námestníčka Pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu, predpisy a národné spoločenstvá, Milinka Chrťanová, ktorá je poverená aj otázkou vzdelávania národnostných menšín vo Vojvodine.

Zverejnené v Výbor pre vzdelávanie
top