Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - pondelok, 21 máj 2018
Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady festivalu Tancuj, tancuj...

Pred uskutočnením 48. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch a v Báčskom Petrovci boli realizované štyri zasadnutia Organizačno-správnej rady tohto festivalu: 17. apríla, 11., 15. a 21. mája 2018.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
top