Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - piatok, 20 apríl 2018

Zoznam projektov na spolu financovanie a financovanie aktivít podaných na NRSNM v oblasti vzdelávania do 15. 04. 2018

top