Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - september 2017
sobota, 30 september 2017 00:00

SPRÁVA Z CESTY

SPRÁVA Z CESTY

Dňa 30. septembra 2017 sa deti z Báčskeho Petrovca zúčastnili festivalu BITEF Polyfónia v Belehrade. Na festivale o 14:30 hod. vystúpili s predstavením Strom minulosti, strom budúcnosti, ktoré pripravili v rámci letného projektu Abrakadabra.

streda, 27 september 2017 00:00

Správa z návštevy Obce Inđija

Správa z návštevy Obce Inđija

V stredu, 27. septembra t.r. predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Ján Brna a podpredseda MSJ a predseda Osvetovej komisie MSS, Janko Havran, navštívili Obec Inđiju, kde ich prijal predseda Zhromaždenia obce Inđija, Milan Predojević s riaditeľmi predškolskej ustanovizne a základnej školy v Krčedine.

utorok, 26 september 2017 00:00

22. Petrovské dni divadelné

22. Petrovské dni divadelné

V dňoch od 22. do 26. septembra 2017 v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa uskutočnili 22. Petrovské dni divadelné, ktoré mali madzinárodný ráz.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
pondelok, 18 september 2017 00:00

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

12. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa konalo v pondelok, 18. septembra 2017 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

pondelok, 18 september 2017 00:00

Vysokoškolské štipendiá

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí zo dňa 18.09.2017 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2017, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.

Zverejnené vVýzvy

Na návrh Výboru pre vzdelávanie zo zasadnutia 18. 09. 2017 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2017, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí stredoškolské štipendiá žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Zverejnené vVýzvy

Na návrh Výboru pre vzdelávanie zo zasadnutia 18. 09. 2017 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2017, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí stredoškolské štipendiá žiakom ubytovaným v Žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci:

Zverejnené vVýzvy
sobota, 16 september 2017 00:00

Výstava Michala Madackého

Výstava Michala Madackého

Dňa 16. septembra 2017 v Galérii Slovenského národného domu v Kysáči bola otvorená retrospektívna výstava umeleckých a úžitkových fotografií Michala Madackého pod názvom FOTORETROSPEKTÍVA.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
1. seminár pre učiteľky materských škôl Dolnej zeme

15. a 16. septembra sa v PU Včielka v Báčskom Petrovci konal seminár pre učiteľky materských škôl Dolnej zeme, za účasti kolegýň z Rumunska, Maďarska a Srbska.

streda, 13 september 2017 00:00

Korene 3

Korene 3

V organizácii Komisie pre výtvarnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM dňa 13. septembra 2017 v galérii Strediska pre kultúru v Starej Pazove bola vernisáž výstavy pod názvom Korene 3 na malom formáte našich 23 slovenských akademických umelcov:

Zverejnené vVýbor pre kultúru
Strana 1 z 2
top