Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 30 november 2017
štvrtok, 30 november 2017 00:00

Podpora divadelnej produkcie pre deti

Podpora divadelnej produkcie pre deti

Podpora divadelnej produkcie pre deti je základom kvalitnej prezentačnej činnosti v oblasti kultúry, ktorá je zároveň i prioritným cieľom Komisie pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť Výboru pre kultúru.

Zverejnené vVýbor pre kultúru
top