Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 18 január 2017 00:00

Stretnutie Výborov pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Stretnutie Výborov pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád

V stredu 18. januára 2017 v priestoroch Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja v Belehrade sa za prítomnosti štátnej tajmníčky, Gordany Predićovej, uskutočnilo stretnutie predsedov Výborov pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád slovenskej, maďarskej, rumunskej, rómskej, vlašskej, bunevskej, bosnianskej a chorvátskej národnostnej menšiny.

stretnutie-vyborov bg 2017 002


Na stretnutí sa hovorilo o realizácii podpísanej Dohody o vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín, o schvaľovaní dodatkov programom prírody a spoločnosti, dejepisu, hudobnej a výtvarnej kultúry o dejinách, kultúre a tradíciách špecifických pre každú menšinu.

stretnutie-vyborov bg 2017 003


Najväčší dôraz sa venoval postaveniu voliteľného predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, kde predstaviteľka ministerstva, Jasminka Peruničić-Alen, infomovala prítomných o tom, že sa do 5. ročníka uvádza informatika, ako povinný predmet, všetky ďalšie voliteľné predmety sa presúvajú ako ostatné aktivity v škole a matrinský jazy zostáva ako jediný voliteľný predmet z tejto skupiny. Žiak si ho potom môže zvoliť na jeden školský rok. Keď ide o ďalšie ročníky, žiaci sa budu anketovať podľa zaužívanej praxe, čo pre menšiny znamená ďalší boj o každého žiaka.

V pokračovaní zasadnutia, predstavitelia menšín navrhli členov do Národnej osvetovej rady, ktorí by mali hájiť záujmy koordinácie národnostných rád. Za člena Rady navrhli Svetlanu Zolňanovú a za članov pracovnej skupiny pre práva menšín Esada Džudžu, Darka Sarića Lukendića, Aniku Jeras a Slobodana Golubovića.

NRSNM na stretnutí predstavovala koordinátorka Svetlana Zolňanová.

Čítať 348 krát
top