Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

štvrtok, 29 júl 2010 06:13

Dni mesta Banská Bystrica 2010

10. – 12. september 2010 - piatok, sobota, nedeľa

Harmonogramjednotlivých podujatí a programových blokov

10.9.2010 –Piatok
Hradné nádvorie –
priestor za Barbakanom, pri kostole Sv. Kríža

11.00 – 22.00
Vypaľovanie keramiky v originálnejstredovekej peci – postavenie hrnčiarskej pece starou technológioua následné vypálenie rôznych keramických výrobkov

11.00 – 22.00
Detský svet -  cirkusové šapitó, maringotky, obludárium,renesančná karavela, drevený kolotoč, kaukliar, fakír, žonglér, šašovia...

11.00 – 22.00
Rezbárska, hrnčiarska, textilná a drotárskadielňa – možnosť vyskúšať si prácu s prirodzenými materiálmi,ukážky tvorby a remeselnej výroby

11.00 – 22.00
Vojenský tábor mestských žoldnierov –uvidíte všetko, čo žoldnieri vo svojom tábore potrebujú – delá, vojenskúkuchyňu, pečenie diviny, kováčsku dielňu, výrobu a opravu zbraní, výcvik,streľbu, kone .....

21.00 – 23.00
Zlatá éra nemého filmu - premietanie na stenu Barbakanu, staré filmysprevádzané živou klavírnou  hudbou

streda, 28 júl 2010 12:59

Súbeh na poviedky a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, vypisujú
Súbeh na poviedky a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:
1. cena 15.000,00 dinárov
2. cena 10.000,00 dinárov
3. cena 5.000,00 dinárov
Súbeh je otvorený do 1. októbra 2010.
Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, ZORNIČKA, Ul. XIV. VÚSB 4 - 6, 21 470 Báčsky Petrovec.
                                                                         Redakcia časopisu Zornička

streda, 28 júl 2010 05:52

Program SNS 2010

 

1. august 2010 - 8. august 2010

Program 49. Slovenských národných slávností: 
1. augusta 2010 (nedeľa)
19.00 – Otvorenie výstavy Čarovná niť v ruke ženy  (Spolok petrovských žien)

4. augusta 2010 (streda)
20.00 - Venisáž výstavy Klenoty ľudového umenia z Ružomberka s koštovkou vína (Galéria Zlaté remeslá)

5. augusta 2010 (štvrtok)
20.00 - Stretnutie študujúcej mládeže (Slovenský dom, Báčska Palanka)
21.00 - Otvorenie výstavy insitného maliara Jána Bačúra Moje rodisko (Galéria pri jasliach, TGN kútik umenia)

pondelok, 26 júl 2010 05:47

FS Klasy na medzinárodnych festivaloch

 Folklórny súbor Klasy úspešne absolvoval dva medzinárodné festivaly na Slovensku.  Na zájazd vyštartoval 5. júla a od 6. až 8. júla sa zúčastnil 37. Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra 2010  a od 9. až 11. júla  45. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Na Detvu sa dostali ako minuloročný víťazi Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj a na Akademickú Nitru vďaka spolupráce s FS Zobor, ktorý bol organizátorom festivalu. Boli to náročné festivaly a pre tanečníkov zodpovedné  vystúpenia.

 

 Na schôdzi Zhromaždenia Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... bol prijatý návrh, aby sa organizoval VIII. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorý bude prebiehať v dňoch od 17. do 20. augusta 2010 v Báčskom Petrovci.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Pripomíname, že prihlásené spolky  svojim frekventantom hradia ubytovanie a stravovanie v žiackom domove v Petrovci v hodnote  4.500,00 dinárov (alebo 50,00eur pre frekventantov zo zahraničia) ihneť  na tvári miesta po príchode v hotovosti. Frekventanti si hradia aj cestovné trovy.
 Prihlášky pre účasť na seminári je potrebné zaslať najneskoršie do 25. júla 2010 poštovou zásielkou na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 21000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 1/5 – prihláška na seminár, alebo prostredníctvom faxu 021/422-989 a e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ( tlačivo prihlášky je v prílohe dopisu, alebo si ho môžete stiahnuť na našej stránke www.rada.org.rs (Na stiahnutie).
 Vedúcim seminára bude Mgr. art. Martin Urban - pedagóg a choreograf zo Zvolena - Slovenská republika. V práci mu budú pomáhať odbornici slovenskeho tanca, spevu a hudby ( zoznam v prílohe).

piatok, 02 júl 2010 09:58

I. Dolnozemský divadelný tábor

 Divadelná komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu s Domom Kultúry 3.októbra v Kovačici organizuje I. Dolnozemský divadelný tábor, ktorý bude prebiehať v dňoch 22. až 25. augusta 2010 v priestoroch Domu kultúry 3.októbra v Kovačici. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené  v rekreačnom stredisku Relax na ulici Vinogradskej 2 v Kovačici. Pripomíname, že cestovné trovy si účastníci hradia sami.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
 Cieľová skupina:
Určený je pre hercov počiatočníkov a metodológia práce je orientovaná na postupné  zdolávanie základov herectva a na zoznamovanie sa s hereckými výrazovými prostriedkami (akustickými, mimickými,  gestickými, postojovými a priestorovými).
Garantmi, lektormi a supervízormi projektu sú renomovaní slovenskí režiséri Ján Makan   a  Ľuboslav Majera a profesionálny herec SND Miroslav Fábry. 
 Seminár by okrem edukačnej zložky mal za úlohu zvýšiť kvalitu prezentácie neprofesionálneho slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými incenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, ktorí sú dôležitým inštrumentom v pokračovaní  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi.        
 Podmienky prijatia:

top