Tel/Fax
+381 21 422 989
štvrtok, 29 december 2016 00:00

Udelené ceny literárnych súťaží

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Udelené ceny literárnych súťaží

Na sklonku minulého roka – 29. decembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bolo slávnostné vyhodnotenie súbehov časopisu pre literatúru a umenie Nový život a časopisu pre deti Zornička. Zároveň boli udelené aj autorské výtlačky nových kníh Slovenského vydavateľského centra, vydaných v roku 2016. Úvodné slová patrili predsedníčke NRSNM Anne Tomanovej Makanovej.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 002


Tvorbu, ktorá prišla na súbeh Nového života, hodnotili Dr. Marta Součková, Ladislav Čáni a Zdenka Valentová-Belićová. Podľa ich rozhodnutia prvú cenu získala Annamária Boldocká-Grbićová, dve druhé si rozdelili Mišo Smišek a Jana Domoniová a dve tretie ceny získali Aneta Lomenová a Katarína Mosnáková-Bagľašová. Do súťaže prišlo úhrnne 27 prác, z čoho 14 prozaických textov a 13 básnických cyklov.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 003


Keď ide o tvorbu Zorničky, práce hodnotili Dr. Zuzana Čížiková, Martin Prebudila a Katarína Hricová. Podľa ich rozhodnutia v kategórii prózy prvú cenu získala Mária Kotvášová-Jonášová, druhú Zoroslav Spevák a tretiu Anna Malková. V kategórii poézie prvú cenu získal Zoroslav Spevák, druhú Mária Vršková a tretiu Ján Valenta. Na tento súbeh prišlo úhrnne 74 prác od 26 autorov – 30 prozaických textov a 44 básní.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 004


Ceny odmeneným odovzdali predsedníčka NRSNM A. Tomanová Makanová a riaditeľ SVC V. Valentík. Úryvky z odmenených prác prečítal Viktor Korčok a dojímavým hudobným prednesom vážnej hudby oslnila talentovaná mladučká huslistka Jana Zorianová z Nového Sadu za sprievodu klaviristky Milice Ćosićovej.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 005


Podujatie moderovala Martina Bartošová. V rámci druhého segmentu podujatia boli udelené autorské výtlačky Anete Lomenovej za jej knižný debut Náš dedo je huncút, ktoré jej odovzdal Vladimír Valentík, riaditeľ SVC.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 006

 

Čítať 506 krát
top