Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

4. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
6. mája 2015 vypísala
4. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej
za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.
Uzávierka konkurzu je 15. júla 2015.

Spoločné zasadnutie Výboru pre informovanie a Výkonnej rady NRSNM

Obdobie pred nami nesie výzvu dlho odročenej privatizácie lokálnych, miestnych médii. Otázka je aktuálna od roku 2003 a schválením nového balíku zákonov nastolili sa nové lehoty.

Z ustanovujúceho zasadnutia Výboru pre informovanie NRSNM

Prvé zasadnutie nového zloženia Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo v utorok 3. februára 2015.

Cenu Anny Nemogovej Kolárovej si získala novinárka Rádia Nový Sad

V nedeľu 03. augusta, posledného dňa Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, usporiadané je tradičné Stretnutie slovenských novinárov. Stretnutie zorganizovali Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov.

Tretí konkurz na udelenie výročnej Ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
5. mája 2014 vypísala
3. konkurz na udelenie výročnej Ceny Anny Nemogovej-Kolárovej
za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.
Uzávierka konkurzu je 15. júla 2014.

Konkurz na spolufinancovanie projektov z oblasti verejného informovania v jazykoch národnostných menšín v roku 2014

Ministerstvo kultúry a informovania vypísalo konkurz na spolufinancovanie projektov / programov z oblasti verejného informovania v Republike Srbsko na rok 2014, do ktorého sú zaradené aj projekty z oblasti verejného informovania v jazykoch národnostných menšín. Účastníci konkurzu v tejto oblasti, od Ministerstva kultúry a informovania môžu žiadať  maximálne 1.000.000,00 dinárov, resp. 80% z celkovej hodnoty projektu. Lehota podávania projektov je 21. januára 2014. Pravidlá, smernice a formuláre na podávanie žiadostí na tento konkurz  môžete získať kliknutím na linku:

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkursi-za-sufinansiranje-projekata-programa--iz-oblasti-javnog-informisanja-u-republici-srbiji-u-2014--godini

top