Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 01 november 2018
štvrtok, 01 november 2018 00:00

Zasadala Komisia pre štipendiá

Zasadala Komisia pre štipendiá

V priestoroch NRSNM zasadala 1. novembra 2018 Komisa pre štipeniá, ktorá doniesla rozhodnutie., že sa v akademickom roku 2018/2019 štipendistami stávajú nasledovní kandidáti:

top