Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 12 marec 2021 09:12

Svetový deň modlitieb ako potvrdenie ekumény

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Svetový deň modlitieb ako potvrdenie ekumény

V tomto roku sa v Selenči modlitebný večierok uskutočnil v evanjelickom chráme Božom, tak ako roky dozadu spoločne s katolíckymi cirkevníkmi v sobotu 6. marca. Inak tieto ekumenické bohoslužby sa každý rok konajú striedavo v evanjelickom a katolíckom kostole.Na všeobecné potešenie a obojstrannú spokojnosť zo selenčského  evanjelického chrámu Božieho sa do sveta v ten sobotný podvečer vysielali modlitby do sveta pre ženy, ktoré bojujú o svoje práva. Prítomných privítali domáci kaplán – administrátor Miroslav Poničan, ako i hosťujúci pán farár rímskokatolíckeho cirkevného zboru Siniša Tumbas Loketić.Tohtoročný program Svetového dňa modlitieb pripravili ženy z Vanuatu. Témou modlitebného večierka bolo: „Stavaj na pevnom základe.“V sobotný večer skutky potvrdili význam ekumenizmu, keď spolu do sveta modlitby vysielali katolíci a evanjelici za veľkého počtu prítomných Selenčanov, ale aj predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou.Duchovný zážitok bol silný, prispeli k tom aj štyri selenčské spevokoly, evanjelické, katolícky a Komorný zbor Zvony spolu s orchestrom a pod umelecou taktovkou osvedčeného hudobného mena Juraja Súdiho, tiež kantora selenčského evanjelického cirkevného zboru. Modlitebné texty predniesli spolu tak ženy evanjelického, ako i katolíckeho vierovyznania. Práve v tomto prostredí je ten skutočný príklad ekumény, keď si veriaci spoločne zaspievajú a zložia ruky k modlitbe. 

 

Čítať 240 krát
top