Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 28 december 2018 00:00

Z druhého zasadnutia NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Z druhého zasadnutia NRSNM

V Báčskom Petrovci sa dňa 28. decembra 2018 so začiatkom o 16.00 hodine v priestoroch Matice slovenskej uskutočnilo druhé pracovné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

z-druheho-zasadnutia 2018 002


Na začiatku prítomných privítal predseda MSS Ján Brtka a zasadnutím predsadala Libuška Lakatošová, novozvolená predsedníčka NRSNM. Za prítomnosti 27 členov rady schválený bol nový štatút, tiež podpredsedovia národnostnej rady, predseda, podpredsedovia a členovia výkonnej rady ako i predsedovia, podpredsedovia a členovia všetkých štyroch výborov národnostnej rady.

z-druheho-zasadnutia 2018 003


Po schválení programu rokovania a zápisnice z prvého pracovného zasadnutia NRSNM, pristúpilo sa ku schváleniu štatútu – najvyššieho právneho aktu NRSNM. O zmenách hovoril prof. Dr. Miroslav Vitéz, jeden z členov komisie, ktorá pracovala na jeho úpravách. Vysvetlil, že všetky vykonané zmeny v štatúte boli urobené kvôli jeho zladeniu so zákonom o národnostných radách.

z-druheho-zasadnutia 2018 004


Nasledovali voľby do organizačnej štruktúry NRSNM. Veľkou väčšinou hlasov (22) novými podpredsedmi NRSNM sa stali Pavel Surový, Zlatko Šimák a Tatiana Vujačićová. Predsedom Výkonnej rady NRSNM sa stal Miroslav Tomáš a za podpredsedov boli zvolení Branislav Kulík a Anna Huďanová. Členmi výkonnej rady sa stali Svetlana Zolňanová (poverená oblasťou vzdelávania), Ján Makan (poverený oblasťou kultúry), Zlatko Lenhart (poverený oblasťou informovania) a Janko Havran (poverený úradným používaním jazyka a písma).

Zloženie výborov NRSNM po schválení jej členmi vyzerá nasledovne:

Výbor pre kultúru:

Anna Čapeľová, predsedníčka, Miruška Kočišová, podpredsedníčka a členovia Viera Miškovicová, Boris Babík, Jaroslav Múdry, Katarína Kalmárová, Danica Vŕbová, Ján Tomáš, Ana Zolnajová, Tatjana Štaubová, Tijana Farkašová, Miroslav Brna a Andreja Vozárová.

Výbor pre informovanie:

Anna Horvátová, predsedníčka, Milo Chrťan, podpredseda a členovia Nataša Kolárová, Vladimír Hudec, Mária Lovreová, Pavel Gaža, Daniel Spevák, Suzana Kokavská, Anička Chalupová, Ján Špringeľ, Milana Arňašová, Hviezdoslav Čmelík a Jaroslav Stevanov.

Výbor pre vzdelávanie:

Janko Kolárik, predseda, Katarína Vrabčeniaková, podpredsedníčka a členovia Tatiana Brtková, Mária Andrášiková, Božena Levárska, Mariena Korošová, Juraj Súdi, Tatiana Naďová, Tatiana Nemetová, Miluška Kolárová, Zuzana Halabrínová a Rasťo Dudok.

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma:

Vladimír Francisty, predseda, Ján Pálik, podpredseda a členovia Igor Feldy, Jaroslav Javorník, Slaďan Srdić, Ján Šuľan, Banislav Slivka, Ján Šimák, Daniela Lazorová, Miroslav Oravec a Daniela Chalupková.

Po informácii k angažovaniu nezávislého revízora zo strany NRSNM nasledoval bod v rámci ktorého bol schválený Plán a program práce ako i finančný plán Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2019. Návrh programových aktivít a finančnú konštrukciu odprezentovala riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová Leskovac.

z-druheho-zasadnutia 2018 005


K uvedenému programu ÚKVS niekoľko konštruktívnych poznámok mala Svetlana Zolňanová, členka NRSNM, a následne tento program spolu s finančným plánom a uvedenými pripomienkami bol schválený.

z-druheho-zasadnutia 2018 006


V rámci osobitného bodu Mienky a stanoviská NRSNM pozitívne boli vyjadrené: mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie obce Vrbas; mienka na sieť verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie obce Kovačica; mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie obce Báčska Palanka; mienka na voľbu riaditeľa Študentského centra v Novom Sade; mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Popovića v Novom Sade; mienka na preklad učebnice pre 5. ročník základnej školy Technika a technológia; stanovisko k návrhu Rozhodnutia o doplnení Rozhodnutia o určení názvu ulíc a vidiekov v obci Báč; stanovisko na projekt v rámci výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu obce Kovačica v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2018.

z-druheho-zasadnutia 2018 007


Zasadnutie malo plynulý priebeh a ukončilo sa o 17.30 hod.

 

Čítať 1337 krát
top